โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,14:18  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,09:31  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกรับ "รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ระดับทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,16:28  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกดีเด่น Opec administrator award 2017
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,16:27  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Inpromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : Miss Juthamat kham-ek
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:46  อ่าน 342 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา เรืองกลิ่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:43  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา เรืองกลิ่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:43  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนระยะไกล ประเภทระยะทางอัตราร่วม ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฐฐา ขำพระบุตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:41  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฐฐา ขำพระบุตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:40  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฐฐา ขำพระบุตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:39  อ่าน 271 ครั้ง
รายละเอียด..