ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,14:18  อ่าน 935 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,09:31  อ่าน 386 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกรับ "รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ระดับทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,16:28  อ่าน 857 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกดีเด่น Opec administrator award 2017
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,16:27  อ่าน 615 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Inpromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : Miss Juthamat kham-ek
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:46  อ่าน 816 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา เรืองกลิ่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:43  อ่าน 771 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนตรนภา เรืองกลิ่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:43  อ่าน 652 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนระยะไกล ประเภทระยะทางอัตราร่วม ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริตตา ทองวิสุทธิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:41  อ่าน 614 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริตตา ทองวิสุทธิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:40  อ่าน 721 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริตตา ทองวิสุทธิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:39  อ่าน 631 ครั้ง
รายละเอียด..