ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,14:18  อ่าน 1181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,09:31  อ่าน 459 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกรับ "รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ระดับทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,16:28  อ่าน 951 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกดีเด่น Opec administrator award 2017
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย อุดกันทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,16:27  อ่าน 713 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Inpromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : Miss Juthamat kham-ek
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:46  อ่าน 937 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมบัติ ชะโย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:43  อ่าน 892 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมบัติ ชะโย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:43  อ่าน 728 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันปะติมากรรม ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางค์ทิพย์ โลห์ประเสริฐ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:37  อ่าน 826 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางค์ทิพย์ โลห์ประเสริฐ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:36  อ่าน 688 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางค์ทิพย์ โลห์ประเสริฐ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,15:36  อ่าน 770 ครั้ง
รายละเอียด..