โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560
เด็กชายปิยังกูร บุญศรี
รายละเอียดผลงาน

โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2561,15:35   อ่าน 193 ครั้ง