ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมิตนเองของสถานศึกษา (อ่าน 23) 16 มิ.ย. 65
กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับโรงเรียนจิรดา (อ่าน 840) 06 ส.ค. 63
โรงเรียนจิรดามีการทำความสะอาดราวบันไดทุก 2 ชั่วโมง (อ่าน 733) 02 ส.ค. 63
ประมวลภาพต้อนรับการเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563 (ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19) (อ่าน 1020) 01 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1857) 28 ต.ค. 62
โรงเรียนจิรดาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2066) 05 เม.ย. 62
โรงเรียนจิรดาเปิดสอนหลักสูตรจินตคณิต ปี 2560 (อ่าน 2560) 30 ม.ค. 60