โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 343) 28 ต.ค. 62
โรงเรียนจิรดาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 820) 05 เม.ย. 62
โรงเรียนจิรดาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 637) 05 เม.ย. 62
โรงเรียนจิรดาเปิดสอนหลักสูตรจินตคณิต ปี 2560 (อ่าน 1637) 30 ม.ค. 60