โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.4-6 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ จังหวัดสระบุรี
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2563,09:19   อ่าน 106 ครั้ง