โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
ภาพกิจกรรม
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2562
โรงเรียนจิรดา จัดให้มีการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2562 โดยมีท่านพระครูพิพิธธรรมภาณ และคณะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มาเป็นประธานสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,14:14   อ่าน 95 ครั้ง