โรงเรียนจิรดา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
101/376-378 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลลดา   ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 02-5711079
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้นอกสถานศึกษาด้วยประสบการณ์จริง ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,15:18   อ่าน 199 ครั้ง