คณะผู้บริหาร

ผอ. นันทพนธ์ มหานิติพัชร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต

นายสิทธิชัย อุดกันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนภัทร ตะโกสี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา